Výuka hry na akordeon - BECICKA_COM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výuka hry na akordeon

Výuka hry
pro dospělé, pro děti a mládež na akordeon klávesový nebo knoflíkový probíhá celoročně, a zájemce se může přihlásit k výuce kdykoliv - telefonicky, e-mailem, nebo osobně
- výuku zajišťuje Ing. Pavel Bečička
e-mail:  pavel@becicka.com, telefon 606 462 058

Žádné předběžné dovednosti ani znalosti hudební teorie nejsou třeba; potřebná hudební teorie se probírá průběžně při praktické výuce. Podmínkou je pouze hudební sluch zájemce a samozřejmě chuť do učení. Výuka hry je vždy přizpůsobena individuálně jak pro naprosté začátečníky nedotčené jakýmikoliv hudebními znalostmi a dovednostmi, tak pro pokročilé hráče. Výuka probíhá ve vlastní zkušebně, která je zvlášť oddělenou místností v domě na adrese firmy Bečička, tj. ul. Zelená čp. 695, 552 03 Česká Skalice. Výuka v místě bydliště u účastníka kurzu / žáka - v rozumné vzdálenosti - je také možná po vzájemné dohodě.

Své nástroje není třeba vozit - jak pro dospělé, tak i pro mládež a děti jsou k dispozici vhodné nástroje a to:
  • knoflíkový ak. Firotti Elegance  - B Griff - 120 basů - pro dospělé
  • knoflíkový ak. Excelsior model 673 - B Griff - 72 basů - vhodná i pro děti od 6 - 7 let
  • klávesový ak. Walther Corsar 96 - 37 kláves, 96 basů - lehčí a menší nástroj pro děti a mládež
  • klávesový ak. Weltmeister - různé modely - 41 kláves, 120 basů - pro dospělé
  • klávesový ak. Jupiter - mistrovská s konvertorem sytému Bayan - 41 kláves, 120 basů - pro dospělé

Pokud tyto velikosti akordeonů vyhovují, netřeba na výuku vlastní nástroj převážet.

Ceny výuky jsou mírné - vyučovací hodina trvá 60 minut - o cenách se informujte telefonicky - pro začátečníky jsou ceny výuky nejnižší.

Výuku neděláme primárně kvůli odměně, ale protože chceme rozšířit znalost hry na akordeon, jako patrně výrazově nejvšestrannější a nejexkluzívnější existující hudební nástroj. Akordeon je hudební nástroj plně soběstačný, kdy snaha a píle každého žáka je odměněna nádherným výsledkem; akordeon uspokojí milovníka hudby každého žánru.


Umístění učebny - orientační mapa - viz kontakty.
http://becicka.com/kontakty.html

lektor (vyučující)

Ing. Pavel Bečička
Zelená 695
552 03  Česká Skalice
tel: + 420 606 462 058
e-mail: pavel@becicka.com
www.becicka.com

Informace o vyučujícím
Ing. Pavel Bečička, žák mistra akordeonové hry pana Blahoslava Blahovce ze Dvora Králové nad Labem.
CV
Ačkoli mistr Blahovec hrál výhradně na knoflíkové akordeony, včetně elektrofonického, v době mých začátků převládal trend hrát naklávesové nástroje a knoflíkové se běžně nevyučovaly. Ostatně na mnoha ZUŠ je tomu tak dodnes.
K panu Blahovcovi jsem přešel již jako pokročilý, a na klávesovém nástroji z praktických důvodů zůstal. Hře na akordeon knoflíkový jsem se doučil později - v současné době je trendem hra na nástroje knoflíkové. Porovnání výhod a nevýhod obou typů akordeonů je uvedeno vedle. Výuka na klávesové nebo knoflíkové akordeony je v podstatě stejná, na klávesové nástroje lze použít i dřívějších dobrých Škol hry na akordeon, kterých je celá řada. Na výuku na nástroje knoflíkových používám dvoudílnou Školu hry  na knoflíkový akordeon autorky Jany Bezpalcové. Tato škola obsahuje prstoklady pro B- Griff i C Griff a kterou je možno po úpravě prstokladu využít i pro výuku klávesových nástrojů. Další notový studijní materiál, kterým disponuji, zabírá celou škálu od lidové hudby přes hudbu taneční až po klasiku a polyfonii.

Výuku je možno zorganizovat též přes
Středisko volného času Bájo Česká Skalice
http://www.svcbajo.cz
a využívat tamní zkušebnu.


O akordeonu
Akordeon je úžasný nástroj, což vám potvrdí nejen interpreti, kteří jej ovládají, ale i posluchači.
A čím je akordeon tak výjimečný? Pro posluchače jistě svým charakteristickým a krásným zvukem. Zvuk akordeonu je možné také během hry modifikovat použitím registrů, podobně jako u píšťalových varhan. Aby u akordeonu zazněl tón, je třeba, opět podobně jako u píšťalových varhan, proudění vzduchu. V akordeonu ovšem nejsou vestavěny píšťaly, ale hlásky s kovovými jazýčky, které se prouděním vzduchu rozechvějí a vydávají tón. Každý jeden tón v rozsahu akordeonu má dva jazýčky přinýtované na jedné hlásce - každý z jedné strany. Takže jeden zní při roztahování měchu, druhý při stahování - přitom oba dva jsou naladěny na stejný tón. Hlásky v tónovém rozsahu nástroje jsou seřazeny do hlasových řad, osazených na kobylkách, kterých je v nástroji více. Hlasová řada se zjednodušeně označuje také jako hlas. Hlasové řady, respektive koblyky a mechaniky jsou instalovány jak v pravé, tak v levé části nástroje, které jsou spojeny měchem, jež dodává vzduch do obou částí nástroje; akordeon jsou de facto dva, na sobě nezávislé hudební nástroje. Levou rukou ovládáme měch a současně basovými knoflíky na basové skříňce hrajeme zpravidla doprovod, kdežto pravou rukou melodickou část skladby. Po stisknutí knoflíku nebo klávesy se otevře příslušná klapka a pustí vzduch k danému hlásku, který rozechvěním vydá tón.

Počet hlasových řad (hlasů) akordeonu se může lišit pro pravou a levou část (ruku). V pravé ruce (melodické části) jsou obvykle 2 až 4 hlasové řady (hlasy) výjimečně 5, v levé ruce obvykle 4 až 5, vyjímečně až 7 hlasových řad.
Více hlasových řad vestavěných v akordeonu poskytuje nástroji jednak silnější tón - může hrát více hlasových řad dohromady - jednak různými kombinacemi hlasů dosáhneme změn zvuku nástroje. U akordeonů v pravé ruce máme hlas hluboký, střední a vysoký - 16 stop, 8 stop, 4 stopy. Stopy jsou převzaté ze značení varhanních rejstříků, kde největší (nejdelší) píšťaly mají nejhlubší tón zní nejhlouběji a naopak.  Střední hlasy, tedy 8 stop mohou být a většinou i jsou u akordeonů zdvojeny nebo dokonce ztrojeny.  Zdvojení stejných 8 stopých (středních) hlasů umožňuje záměrně a nepatrně rozladit jednu z těchto řad oproti druhé, jež zůstává naladěna zcela přesně. Tak vznikne pro akordeon charakteristické tremolo, výchvěv a pronikavější tón. Pokud má nástroj pro střední oktávu tři hlasy, má oboustranné tremolo (ladění musette), kdy jeden hlas je rovný, druhý je naladěn nepatrně výš a třetí nepatrně níž než hlas rovný. Spodní a horní hlasy, resp. nízké a vysoké) jsou zastoupeny u akordeonu jen jednou hlasovou řadou. Menší nástroje nemusí mít čtyři hlasové řady, například tříhlasé akordeony v pravé ruce mají dva hlasy střední oktávy (tremolo) a hlubokou (dolní) oktávu. Velikost nástroje a také jeho přípustná hmotnost limituje určuje použitý rozsah tónů v pravé ruce, počet basů, počet hlasů.

Pokud jde o basovou část akordeonu, je velmi variabilní. Menší nástroje mají 72, 80 nebo 96 basových knoflíků, velké nástroje mají 120 basů i víc. Malé nástroje, zejména pro děti, mají 72, 60 basů a méně. Menší počet basových knoflíků znamená menší rozsah mechaniky a tím lehčí nástroj. Na velké nástroje samozřejmě nemohou hrát děti, ale tyto pro svou hmotnost, zpravidla nad 10 kg, nejsou vhodné ani pro dospělé, pokud chtějí hrát ve stoje., což je velmi namáhavé i u lehčích nástrojů. Děti by ve stoje neměly hrát vůbec ani s velmi lehkých nástrojem. Kromě standardních basů mají - zpravidla větší nástroje -  k dispozici i basy melodické (barytonové), které mohou být na nástroji přítomny ještě v dalších řadách knoflíků mimo basů standardních, anebo u nástrojů vybavených konvertorem se využijí řady standardních basů, přičemž lze přepínat mezi standardními a melodickými basy.
           
Akordeony dělíme na knoflíkové a klávesové, hra podle toho, na který z nich hrajeme vyžaduje odlišnou techniku a prstoklad hry pravou rukou. Tastatura pro levou ruku je pro oba typy akordeonů totožná. Akordeonisté se proto dělí do tří skupin, na ty, kteří hrají na klávesové akordeony, na ty kteří hrají na knoflíkové akordeony a na ty, kteří ovládají hru na oba systémy. Bez předchozí průpravy nelze na jiný systém, než na který hrajeme, přecházet. A aby to bylo ještě komplikovanější, tak systémů řazení knoflíků u knoflíkových akordeonů je více, z nichž dva nejpoužívanější jsou systém B a systém C. V našich končinách je historicky nejrozšířenější systém B, tj. Griff B, který poznáme na první pohled tak, že v první řadě se střídají vždy tři bílé a jeden černý knoflík, kdežto u řazení Griff C se střídají v první řadě vždy dva bílé a dva černé knoflíky. Černé knoflíky jsou půltóny stejně jako u klaviatury. Pokud ovšem knoflíkový akordeon má všechny knoflíky v pravé ruce stejné barvy, použitý Griff zůstává na pohled skryt. Také u hráčů na knoflíkový akordeon nelze jednoduše přejít z jednoho systému do druhého, jsou zde odlišné prstoklady. Z důvodu historického rozšíření akordeonů sytému Griff B u nás, doporučuji zůstat u tohoto systému. U klávesových nástrojů nehrozí žádné nebezpečí více systémů a výhodou může být i to, že si stejným prostokladem pravé ruky zahrajeme i na jiné klávesové nástroje.
Klávesové akordeony oproti knoflíkovým mají menší rozsah tónů v pravé ruce, nebo při stejném rozsahu jsou větší. Knoflíkové jsou zase těžší vzhledem k porovnatelným klávesovým, neboť mechanika knoflíků je komplikovaná a těžká.
Při hře na klávesový akordeon je dobré, že se dle vystupujících kláves půltónů můžeme v klaviatuře orientovat poslepu, u knoflíkového nástroje toto není možné, půltóny i celé tóny jsou ve stejné výškové úrovni, nicméně novější knoflíkové nástroje mají pro hmat značené knoflíky. Knoflíkový akordeon dává možnost pouhým posunem pozice ruky transponovat celou  skladbu do jiné tóniny, umožňuje rychlejší hru, nevyžaduje velké rozpětí prstů. Obé má své výhody a nevýhody, jako ostatně vše.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky