Poradenství, konzultace, odkazy - BECICKA_COM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Poradenství, konzultace, odkazy

Poradenství a konzultace poskytujeme výhradně v oborech, kde jsme fundováni, tedy v oboru odhadů cen nemovitostí, stavebnictví a vodního hospodářství.

Odborné poradenství vychází především z dokonale zvládnutého odborného základu, všestranné znalosti problematiky teoretické i praktické, a také ze zkušeností s obdobnými případy. I když je samozřejmě každý případ, který klient řeší
a kde potřebuje odbornou radu, jiný, najde se zpravidla i mnoho styčných bodů. Na těchto základech postavené, ryze pragmatické a praktické poradenství je naší ambicí. Nikoli plané teretizovaní, které v souhrnu vyzní třeba: "takto by to mělo spráívně být, ale protože to tak není, tak vlastně se s tím nedá nic dělat". To jsou fráze politika vhodné do televize, ale ne vyjádření skutečného odborníka. Ten má pomoci nalézt odborně a správné řešení. Vždy se dá s konkrétní věcí něco smysluplného dělat. Kontaktujte nás a Vašemu případu se budeme věnovat. Odměna za poradenství není přemrštěná a odvíjí se od hodinových sazeb práce, obvyklých u inženýrských činností.

Co je obsahem oboru oceňování nemovitostí či oboru stavebnictví je víceméně i laické veřejnosti známo, není třeba tento obsah zde vypisovat. Každopádně, pokud máte zájem o poradenství a konzultace z těchto oborů, beze všeho zavolejte a věc začneme ihned řešit.

O oboru vodohospodářském je obecně povědomí v laické veřejnosti ne příliš široké, uvedu proto příkladný výčet co do oboru patří:
 • veškeré vodní stavby - vodovody a kanalizace, čistírny odpadních vod, vodní nádrže,studny, jímky, hydroelektrárny, meliorace, závlahy, hráze, jezy, atd. atd.
 • návrh a posouzení staveb a/nebo úprav krajinného inženýrství
 • návrh a posouzení technických protipovodňových opatření
 • řešení trubních dálkovodů
 • posouzení staveb pro skládkování z hlediska odvodnění a ochrany horninového prostředí a podzemních a povrchových vodposouzení zajištění staveb a provozú, kde dochází k nakládání s látkami škodlivými vodám (ropné látky apod.)
 • vypracování posudků o zabezpečení povodňové ochrany objektů a/nebo pozemků
 • posouzení průtočnosti propustků pod komunikacemi a průtočnosti mostních objektů
 • analýza odtokových poměrů  pro velké plochy i detailní řešení odtokových poměrů až po úroveň jednotlivých pozemků a staveb,
 • hydraulická analýza potrubních sítí, hydraulická analýza sítí povrchového odtoku, včetně přirozených vodních toků,
 • hydrologická analýza a transformace odtoku,
 • a další
Nabízíme také zajištění veškerých inženýrských prací, souvisících s oborem vodní stavby a vodní hospodářství.
Pokud postrádáme vybavení nebo personál k zajištění specifických nebo rozsáhlých prací z oboru, zajistíme tyto subodávky smluvně v nejnižších možných cenových relacích.
Každopádně, pokud máte zájem o poradenství a konzultace z oboru vodohospodářského platí opět - beze všeho zavolejte a věc začneme ihned řešit.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky