Projekční práce - BECICKA_COM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekční práce

Projekční práce ve stavebnictví jsou velmi náročnou činností. Náročnou i časově. Proto, pokud uvažujete o zadání vypracování projektové dokumentace, učiňte tak s dostatečným předstihem podle charakteru a rozsahu zakázky.

Vypracujeme projektové dokumentace všech stupňů, přesně odpovídající požadavkům legislativy stavebního práva tak, abyste dosáhli bez problémů potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů, ad, podle jednotlivých ustanovení stavebního zákona a prováděcích předpisů.

V oboru pozemních staveb jde o projekty novostaveb, projekty rekonstrukcí, přestaveb, přístaveb aj. Například rodinných domů, staveb doplňujících užívání rodinných domů, jako jsou ploty, terasy, bazény, skleníky, sauny, pergoly, chodníky, příjezdové cesty, opěrné zdi, apod. Domů atypických vícebytových se třemi a více byty, velkých vil, administrativních budov, provozních budov, hospodářských částí usedlostí, zemědělských staveb, skladů, sklepů, drobných provozoven, dílen, garáží a dalších - Informujte se, velmi rádi se vám budeme věnovat

Pokud jde o rozsah projekčních prací v oboru staveb vodních, resp. vodohospodářských a staveb krajinného inženýrství:
projektování a případný autorský dozor vodních staveb všeho druhu od vodovodů, přes kanalizace, odvodnění, čištění odpadních vod po úpravy toků, nábřežní zdi, hráze na tocích, rybníky, odkaliště, účelové nádrže, bazény, balneotechniku, studny, jímací objekty, ad.

Kromě projektování poskytujeme poradenství a expertízy z daného oboru - více zde.

Nabízíme také zajištění veškerých inženýrských prací, sovisících s oborem vodní stavby a vodní hospodářství. Pokud postrádáme vybavení nebo personál k zajištění specifických nebo rozsáhlých prací z oboru, zajistíme tyto subodávky smluvně v nejnižších možných cenových relacích, přičemž kvalitu zpracování máte stále garantovánu autorizací, případně znaleckými posudky, které zajišťuje Ing. Pavel Bečička.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky